Rydder i verv

I årevis har politikerne i Bergen lovet å rydde opp i vervjungelen. Det blir for mange av dem, det koster for mye å drive dem, det tar tid å få ting gjort fordi styrer råd og utvalg driver unødvendig sandpåstrøing.