Psykisk syke barn på gulvet

I 1998 vedtok Stortinget en opptrappingsplan for psykisk helse. Midtveis i opptrappingsplanen, er det fremdeles bare syv sengeplasser i fylket for barn og unge med akutte problemer.