- Lavik-nedlegging eit skrekkens eksempel

Organisasjonen «Kamp for de eldre» tek opp nedlegginga av Lavik sjukeheim i møte med sosialministeren og kommunalkomiteen på Stortinget etter påske.