Flokken er ein nasjonal ressurs

Villgeitene på Kvist kan bli forskingsprosjekt. Internasjonalt er denne typen dyreflokkar no gjenstand for store studiar.