Budsjettkutt rammer planlagte operasjoner

Hjertepasienter som sendes til Østlandet. Tomme operasjonsstuer og lengre ventetid for kreftbehandling. Det kan bli konsekvensen hvis styret i Helse Bergen foretar de endelige budsjettkuttene neste torsdag.