8000 kroner for nattleg klatretur

36-åringen klatra opp i stillaset ved Sundt-bygget og nekta å kome ned att. Det vart kostbart.