Manglar tre milliardar <p/>til å møte eldrebølga

Helse Bergen treng tre milliardar kroner for å møte eldrebølga etter 2010, men har ikkje pengar til investeringar. No slår både direktør og styreleiar alarm.