Nye regler utredes

Administrasjonen i Bergen kommune utreder hva som bør skje når båndtvangsbestemmelsene i politivedtektene utgår ved årsskiftet.