Færre stemmer ble forkastet

Heller ikke i år nyttet det å stemme på Donald Duck. Men for første gang førte ikke de useriøse skribleriene til at stemmesedlene havnet i søppelbøtten.