Sparar 40 millionar på pensjonskutt

Helse Sør vil spare inn om lag 40 millionar kroner på at ni sjukehussjefar har gått med på å svekke sine eigne pensjonsvilkår. Den årlege innsparinga er på 2,5 millionar.