- Hvorfor så uinteressert?

Rettspsykiater Jon Geir Høyersten festet seg ved at Trond Ramsland sa han var uskyldig - og likevel virket han ikke interessert i å finne ut hvem som da begikk drapet på Ingse Rønnestad.