Klagar vedtak om Herdla fort

Skifte Eiendom klagar på Askøy kommune sitt vedtak om å leggja ned mellombels forbod mot deling- og byggjearbeid på Forsvaret sin eigedom på Herdla.