Fylkesutvalet løyvde 100.000 til Odda-utgreiing

Hordaland fylkesutval har samrøystes løyvd 100.000 kroner til Odda kommune sitt tremånaders prosjekt for å vurdera tilstand, avgrensing og rehabilitering av mellombels freda objekt ved Odda Smelteverk.