• STEMMERETT: Davy Wathne og 7000 andre i Norge kan forhåndsstemme ved det amerikanske valget. Men Wathne kommer ikke til å benytte seg av stemmeretten sin. <p/> ARKIVFOTO: HELGE SKODVIN

3500 har stemt i Norge - men ikke Davy

John Kerrys mann i Norge, Olee Olsen, jobber på spreng for å mobilisere stemmekveg. Men for norsk-amerikanske Davy Frank Huey Wathne er det uaktuelt å bruke stemmeretten.