Har tatt sjølvkritikk

Kystverket har allereie sett i verk fleire tiltak etter «Rocknes»-ulykka: