Tapte 141 mill. på aksjer

bergen Kommunale Pensjonskasse hadde 141 millioner kroner i urealisert tap på aksjer i fjor. De to siste årene er tapet på 182 millioner.