- Glad gaten er stengt

Småbarnsforeldrene Roy Tore Jensen og Hilde Mari Furnes er glad for at Langes gate er permanent stengt. - Jo mindre trafikk vi har her oppe, dess bedre er det, sier de to naboene.