- Kunne ikke reddet flere

Redningsaksjonen i forbindelse med «Rocknes»-havariet er et eksempel til etterfølgelse, mener redningsledelsen.