Helsesjef gjekk på dagen

Leif Kapstad sa i dag opp som administrerande direktør i Helse Førde. Han slutta i stillinga på dagen.