Veterantreff i Brigade Nord

I sommer er det 50 år siden Brigaden i Nord-Norge ble etablert og erklært operativ. Begivenheten skal markeres med en tilstelning på Sætermoen i slutten av juni.