Politisk jordskjelv i Sogn og Fjordane

Landstendensen på partimålingane har slått ut med full tyngde i Sogn og Fjordane. Senterpartiet er den store taparen, og mister fylkesordføraren om tendensen held fram til valet.