Ordfører Friele på innbytterbenken

Ordfører Herman Friele får nå en ekstra lang kaffepause under bystyrets møter. Varaordfører Kristian Helland blir fast avløser for å bedre på møteledelsen.