To lettere skadd etter kollisjon

Varebilen bremset ned og skulle kjøre av Steinestøvegen 200 meter før Shellstasjonen da den ble truffet bakfra av en annen varebil.