- Privatisering øker terrorfaren

Generalinspektøren for Sjøforsvaret er betenkt over forslaget om privatisering av verkstedet på Haakonsvern. Han frykter det vil svekke sikkerheten og gjøre basen mer aktuell som terrormål.