«Grøne tunnelar» skal vekk

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane ber kommunane plukke ut vegstrekningar som skal ryddast for at det på ny skal bli utsikt.