- Ikke her det bør spares

Statsadvokat Gert Johan Kjelby forstår at pårørende i drapssaker har behov for bistandsadvokat.