Barnehager vurderer søksmål mot kommunen

Private Barnehagers Landsforbund (PBL) vurderer søksmål mot Bergen kommune. Bakgrunnen er at 11 private barnehager fikk kutt i tilskuddene på 5,8 millioner kroner i budsjettet for 2004.