Salmonella påvist i kjøtdeig

Mattilsynet har konstatert at det var salmonellabakteriar i kjøtdeig produsert hos Fatland Ølen.