Avtaler for 150 millioner kroner

Når alle anbudskonkurransene er ferdigforhandlet, har Helse Vest inngått avtaler for 150 millioner kroner.