Fjerner resten av Jonsvollskvartalet

Utbygger Ole Jan Strønens folk undersøkte i dag de siste to trehusene i Jonsvollskvartalet.