Skumle kjøttetere og vakre kulturhybrider

Veksthuset på Nygårdshøyden er en liten, grønn godværslomme i et stort, hustrig vinterbergen.