Sterke påstander på nettsiden

Nettsiden inneholder en rekke sterke påstander mot enkeltpersoner. En del av dem er også avbildet. Her er noen eksempler på påstander mot noen av personene på listen: