- Har du teke til å sage no, Jellestad?

Åke Augestad jagar ballen. Inn frå sida kjem ein motspelar. Ved hjørneflagget er Augestad først på ballen. Tidelen etter treffer motspelaren leggen. Augestad går i bakken, vrir seg i smerte.