Hvorfor sprengjobbes der ikke?

Bt.no har tatt en prat med Bergen kommune om røromleggingen i sentrum.