Skal overvåke gangfelt

Politiet skjerper kontrollen i gangfeltene. Sivile biler med videokamera skal sørge for å ta de som ikke overholder vikeplikten.