Bergen oppretter egen rasgruppe

En nyopprettet redningsgruppe skal rykke ut ved alle rasulykker i Bergens-området. Oppgaven er lagt til klatregruppen ved Fana Brannstasjon.