Bergen oppretter egen rasgruppe

En nyopprettet redningsgruppe skal rykke ut ved alle rasulykker i Bergens-området. Oppgaven er lagt til klatregruppen ved Fana Brannstasjon.

Publisert Publisert
  • Jan I. Eliassen

Bakgrunnen er de to rasulykkene på Hatlestad i Fana 14. september og Hetlebakken i Åsane 14. november i fjor. Fire personer omkom ved de to rasene.

– Uten disse ulykkene ville vi neppe tenkt på å etablere denne redningsgruppen, forteller brannsjef Helge Eidsnes til Bergens Tidende.

– Den gang brukte vi det vi hadde for hånden. Vi grov med hendene, med spader og det vi hadde ellers fant på stedet. I ettertid så vi at vi må tenke mer på egen sikkerhet og at det er nødvendig med økt kompetanse. Nå er vi godt i gang med å etablere den nye redningsgruppen, og mannskapene er fulle av entusiasme, forteller Eidsnes som legger til at dette også blir landets første rasgruppe.

Leder av gruppen er Kjetil Bahus ved Fana Brannstasjon. Han forteller at redningsgruppen teller totalt 24 mann, fordelt på fire brigader. Det er hele vaktstyrken ved brannstasjonen på Paradis. Medlemmene er identisk med dagens klatregruppe. Redningsgruppen skal være operativ fra 1. januar 2007.

Ekstremvær

Utrykningssjef Tore Kallekleiv ved Bergen Brannvesen har vært initiativtaker til rasgruppen.

– Bergen og Hordaland er et av landets mest nedbørrike områder. Skal vi tro ekspertisen er vi inne i en periode med værendringer. Vi må ta høyde for ekstremvær. Selv om vi totalt sett ikke får økte nedbørmengder, kan vi vente oss mye nedbør over kort tid. Dette kan i neste omgang utløse rasulykker, sier Kallekleiv og legger til;

– Dessuten ligger mye av bebyggelsen i Bergen i bratte skråninger. Vi ønsker å være forberedt. Vi er ikke ute etter å ta jobben fra våre viktige samarbeidspartnere Sivilforsvaret eller Røde Kors. Men vi er en utrykningsklar etat som kan komme frem til ulykkesstedet hurtigere enn noen andre etater eller hjelpekorps. Tidsfaktoren er uhyre viktig skal vi klare å redde flest mulig.

Knappe budsjetter

– Hva koster det å etablere redningsgruppen?

— De helt store beløpene er det ikke. Vi regner med 250.000 kroner i opplæringskostnader og like mye i kjøp av spesialutstyr. Men det er likevel merkbare beløp med de knappe budsjettene vi har, sier Helge Eidsnes og Tore Kallekleiv.

Publisert

Les mer om dette temaet

RASREDNING: Brigadeleder Oddbjørn Landsvik (t.v), leder av rasredningsgruppen, brigadeleder Kjetil Bahus og utrykningssjef Tore Kallekleiv på rasstedet i Hetlebakken. Bil og personer står nøyaktig der huset som ble tatt av rastet var under bygging 14. september i fjor. Foto: Silje Katrine Robinson