Voksen treåring

Vi skal ikke ta hele forhistorien - men vi regner Bergensakevitten for et av Bergens Tidendes mer vellykkede biprodukter.