- Lovforbudet er i strid med EØS

Forhandler Stig Hatlestad mener lovforbudet mot vannscootere utenfor godskjente områder kan være i strid med EØS-avtalen. EUs fritidsbåtdirektiv tillater nemlig vannscootere.