Fall 11 meter - overlevde

Ein mann i 20 åra slapp frå det med livet i behald då han onsdag føremiddag fall elleve meter under bygningsarbeid i Førde.