Må fjerne brannfarlig skum i Ulrikstunnelen

Jernbaneverket må innen utgangen av 2006 fjerne brannfarlig PE-skum fra Ulrikstunnelen.