Lewis utfordrar sogningane

Ikkje alle kan symja 204 kilometer sognefjord på langs. Men han som gjer det, meiner at alle kan symja Sognefjorden på tvers.