• TRANGT OM SALIGHETEN:<b/>Mens mange av statskirkene i sentrum strever med å fylle en tiendedel av plassene, er byens katolske kirke full søndag etter søndag. På det verste tyr folk til trappen.<p/>FOTO: SIV SEGLEM

Når det er fullt i kirken ...

Når røkelsen svinges over alteret, fylles trappene bakerst i St. Paul kirke. Bare der finnes ledige plasser. Mange må faktisk stå under hele gudstjenesten.