Tilgodelapp på fengselsstraff

37-åringen har ikkje makta å betala bota si, og står i fare for å bli innkalla til soning av 15 dagar subsidiær fengselsstraff. Men pytt, han har 24 dagar til gode.