Jondalstunnelen manglar 40 mill.

Jondalstunnelen treng 40 millionar kroner til før han kan handsamast og vedtakast i Stortinget. Hordaland fylke veit ikkje kor pengane skal finnast.