Staten nektet domstolene å la Osen vinne

Regjeringsadvokaten mente domstolene ikke kunne overprøve tollvesenet. Først når saken kom til Høyesterett, ble regjeringsadvokaten motsagt.