Bryggen trenger 260 millioner

I løpet av året skal stortingspolitikerne behandle Stortingsmelding 16, «Leve med Kulturminner». I den ligger det forslag om å øke bevilgningene til Bryggen med 22 millioner årlig i 20 år.