Går i fengsel for andres lovbrudd

Forbrytere påtar seg skylden for ugjerninger de aldri har begått - i håp om lavere straff eller gjenytelser fra andre kriminelle.