• (1/2)
    DEN LILLE, SORTE kulen i taket er et lite kamera som filmer deg hele tiden. Det finnes ingen sentral der noen følger med på hva som til enhver tid skjer på bussene. Opptakene hentes bare frem hvis det er skjedd noe, og filmen slettes etter 24 timer..<p/>FOTO: GIDSKE STARK

Kamera på bussen? Helt greit!

Kameraovervåking på bussen er en god ting. Det kan hindre bråk og hærverk, mener Louis Pettersen. Men snart kan det være slutt på opptak fra kupeen.