Syke flygeledere gir forsinkelser

Det er store forsinkelser i flytrafikken i ettermiddag. Årsaken er at flere flygeledere ved sentralen i Røyken er syke, og det har ikke vært mulig å erstatte dem.