Ville i fengsel for fartsbot - fekk nei

Minstepensjonist Jorid Kvinge ville heller gå i fengsel enn å betale fartsbota. Det får ho ikkje lov til.